Przeskocz nawigację

Monthly Archives: Lipiec 2020

 

 

The „Waves” project will partly consists of broadcasting Baltic sounds from around the Bay of Gdansk. I will go to selected places, will install microphones and cyclically broadcast the soundscape, informing in advance about dates, times and the link .

Bernie Krause introduced the term geophony (as well as biophony and anthropophony). It refers to all sounds of inanimate nature, such as the sounds of the sea and the sounds of sea waves. Biophony (sounds of animate nature) will also be recorded in the microphone. I hope that anthropophony (human sound activity) will not be too intrusive. I will collect sounds mainly with air condenser microphones, sometimes I will use a hydrophone, I may also try contact mics.

„The project realised as part of the scholarship program of the Minister of Culture and National Heritage – Culture on the Web”

Fale / Waves

/

W ramach projektu „Fale” realizował będą transmisje dźwięków Bałtyku z okolic Zatoki Gdańskiej. Udam się w wybrane miejsca, zainstaluję mikrofony oraz udostępnię transmisję. Moje transmisje będą miały charakter cykliczny. Będę informował o datach i godzinach, podam link do słuchania.

Bernie Krause wprowadził określenie geofonia (obok biofonii i antropofonii). Określa się tym mianem wszelkie dźwięki przyrody nieożywionej. Dźwięki morza i fal morskich do nich należą. Biofonia (dźwięki przyrody ożywionej) też się pewnie czasami „złapie” w mikrofon. Mam nadzieję, że antropofonia (aktywność dźwiękowa człowieka) nie będzie zbytnio nachalna. Będę zbierał dźwięki głównie powietrznymi mikrofonami pojemnościowymi, czasami użyję hydrofonu, być może spróbuję mikrofonów kontaktowych.

„Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci”